Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce w dniu: 08/04/2020

 

Stronę udostępnia ROL-BRAT S.i W. Załęscy Sp.j. (zwana dalej „Spółką”). 

Niniejsza Polityka prywatności (wraz z regulaminem oraz innymi dokumentami, o których mowa na tej stronie) określa sposób gromadzenia, korzystania, przechowywania i ujawniania przez Spółkę informacji pozyskiwanych od użytkowników (z których każdy jest dalej zwany „Użytkownikiem”) tej strony (zwanej dalej „Stroną”). Niniejsza polityka prywatności dotyczy Strony oraz wszystkich produktów i usług oferowanych przez Spółkę.

ROL-BRAT S.i W. Załęscy Sp.j. I Żabin Karniewski 39, 06-425 Karniewo jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  


Informacje, jakie możemy gromadzić na temat Użytkownika

Spółka może gromadzić i przetwarzać następuje dane dotyczące Użytkownika: 


  • Dane osobowe

Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników, pozyskane od Użytkowników na różne sposoby, w szczególności podczas odwiedzin Użytkowników na Stronie, zapisywania się na biuletyn informacyjny (newsletter), wypełniania formularzy, a także w związku z innymi czynnościami, usługami, funkcjami lub zasobami, jakie udostępniamy na Stronie. Użytkownik może w każdej chwili odmówić przekazania danych osobowych, przy czym może to skutkować niemożnością dokonywania określonych czynności na Stronie.

  • Dane, które nie umożliwiają identyfikacji osoby

Możemy w sposób automatyczny gromadzić dane dotyczące Użytkowników, które nie umożliwiają identyfikacji osoby, w przypadku każdego ich kontaktu ze Stroną. Dane, które nie umożliwiają identyfikacji osoby, mogą obejmować nazwę przeglądarki, rodzaj komputera oraz informacje techniczne dotyczące sposobu łączenia się przez Użytkownika ze Stroną, np. system operacyjny, dostawca usług internetowych, a także inne podobne informacje.

  • Pliki cookie w przeglądarce internetowej

Strona może korzystać z plików cookie (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom większej wygody korzystania ze Strony. Przeglądarka internetowa Użytkownika umieszcza pliki cookie na dysku twardym komputera Użytkownika dla potrzeb przechowywania danych i niekiedy śledzenia informacji dotyczących Użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookie nie były obsługiwane albo aby przeglądarka informowała Użytkownika, kiedy pliki te mają zostać wysłane. Jeżeli Użytkownik dokonana takiej zmiany, niektóre części Strony mogą nie działać prawidłowo.Dodatkowe informacje znajdują się w naszej Polityce Cookie.

Jak wykorzystujemy gromadzone informacje

Spółka może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do następujących celów:


  • Do usprawnienia obsługi klientów

Informacje przekazane przez Użytkownika pomagają nam odpowiadać na prośby w ramach obsługi klientów i zaspokajać potrzeby naszych klientów bardziej sprawnie. 


  • Do personalizacji sposobu korzystania z naszych zasobów

Możemy wykorzystywać gromadzone dane całościowo, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Użytkownicy jako grupa korzystają z usług i zasobów udostępnianych na Stronie.


  • Do usprawniania Strony i naszych usług

Informacje zwrotne otrzymywane od Użytkowników możemy wykorzystywać do usprawniania naszych produktów i usług. Z danych osobowych Użytkowników możemy korzystać również w celu uzyskania szczegółowych danych statystycznych dotyczących stron internetowych i ruchu na Stronę, a także w celu usprawniania ogólnego funkcjonowania Strony.


  • Do organizacji promocji, konkursów, badań lub udostępniania innych funkcji Strony

Do wysyłania Użytkownikom informacji, na których otrzymywanie wyrazili zgodę, a które naszym zdaniem mogą ich zainteresować. Możemy ponadto korzystać z tzw. wtyczek społecznościowych, aby zapewnić Użytkownikom jeszcze większą wygodę korzystania ze Strony. 


  • Do wysyłania okresowych wiadomości pocztą elektroniczną

Możemy wykorzystywać adres poczty elektronicznej Użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, pytania lub inną korespondencję kierowaną do nas przez Użytkownika.


  • Do wysyłania promocyjnych wiadomości pocztą elektroniczną

Możemy wysyłać do Użytkowników wiadomości elektroniczne zawierające m.in. najnowsze informacje dotyczące naszej Spółki, aktualizacje, informacje dotyczące powiązanych produktów lub usług itp. Wiadomości takie wysyłamy tylko, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie lub jeżeli dotyczą one wyłącznie podobnych produktów i usług. Jeżeli w dowolnym czasie Użytkownik zechce zrezygnować z otrzymywania wiadomości elektronicznych, u dołu każdej wiadomości podajemy szczegółowe instrukcje umożliwiające taką rezygnację. Ewentualnie Użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem rol-brat@rol-brat.pl.


  • Do wysyłania materiałów promocyjnych

Możemy ponadto kontaktować się z Użytkownikami, aby przekazać im informacje promocyjne. W tym celu możemy kontaktować się korzystając z innych środków zgodnie z prawem (np. możemy wysyłać do Użytkowników wiadomości SMS, jeżeli wyrazili zgodę na ich otrzymywanie). Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, prosimy o wysłanie do nas wiadomości elektronicznej pod adres rol-brat@rol-brat.pl.

Jak przechowujemy dane osobowe Użytkowników

Wszystkie informacje przekazywane nam przez Użytkowników są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Jeżeli Użytkownik otrzymał od nas (lub wybrał sobie) hasło umożliwiające mu dostęp do określonych części naszej strony, jest on zobowiązany do zachowania tego hasła w tajemnicy. Prosimy nikomu nie udostępniać tego hasła.

 

Informacje zebrane na tej stronie przez ROL-BRAT S.i W. Załęscy Sp.j. są przechowywane tylko przez wymagany czas i zostaną usunięte po 300 miesięcach, kiedy nie będą już potrzebne.

 

Jak chronimy dane Użytkowników

Stosujemy odpowiednie działania i środki bezpieczeństwa w zakresie gromadzenia danych, ich przechowywania i przetwarzania. Działania te mają na celu zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych Użytkownika, nazwy użytkownika, hasła, danych transakcyjnych i danych przechowywanych na Stronie.

 

Przekazywanie danych osobowych Użytkownika

Nie sprzedajemy, nie prowadzimy obrotu ani nie wypożyczamy danych osobowych Użytkowników innym podmiotom. Możemy jednak przekazywać ogólne zagregowane dane demograficzne niepowiązane z danymi osobowymi, dotyczące odwiedzających i użytkowników. Dane takie mogą być przekazywane naszym partnerom handlowym, zaufanym podmiotom współpracującym oraz reklamodawcom w celach określonych powyżej. 

 

Zewnętrzne strony internetowe 

Na Stronie Użytkownicy mogą znaleźć treści reklamowe lub inne, które powiązane są ze stronami i usługami naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych podmiotów zewnętrznych. Nie mamy wpływu na treści ani odsyłacze, jakie pojawiają się na tych stronach, i nie odpowiadamy za praktyki stosowane na stronach internetowych, z których prowadzą odsyłacze do Strony lub do których prowadzą odsyłacze zamieszczone na Stronie. Ponadto te strony lub usługi, w tym ich treści i odsyłacze, mogą nieustannie zmieniać się. W przypadku tych stron i usług mogą obowiązywać odrębne polityki prywatności i polityki dotyczące obsługi klientów. Przeglądanie i dokonywanie czynności na innych stronach internetowych, w tym stronach, z których prowadzą odsyłacze do Strony lub do których prowadzą odsyłacze zamieszczone na Stronie, podlega warunkom i politykom obowiązującym na danej stronie.

 

Prawa Użytkownika 

Zgodnie z Ustawą Użytkownik ma prawo dostępu do przechowywanych danych osobowych go dotyczących, a także do ich poprawiania. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingowych. Na ogół informujemy Użytkownika (przed pobraniem danych) o zamiarze wykorzystania jego danych do takich celów. Użytkownik może skorzystać z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych do takich celów przez zaznaczenie odpowiednich kwadratów na formularzach, z których korzystamy do gromadzenia danych. Wszelkie żądania dostępu powinny być kierowane do ROL-BRAT S.i W. Załęscy Sp.j. . Ponadto z prawa tego Użytkownik może skorzystać w każdym czasie, kontaktując się z nami pod adresem rol-brat@rol-brat.pl.

 

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Spółka może według własnego uznania zaktualizować niniejszą politykę prywatności w każdym czasie. W takim przypadku dokonamy zmiany daty aktualizacji widniejącej u dołu niniejszej strony oraz poinformujemy tych Użytkowników, co do których posiadamy ich dane kontaktowe. 

 

Akceptacja niniejszych warunków przez Użytkownika

Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją niniejszej polityki przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje niniejszej polityki, prosimy, aby nie korzystał ze Strony. Dalsze korzystanie przez Użytkownika ze Strony po zamieszczaniu zmian niniejszej polityki uznaje się za akceptację tych zmian przez Użytkownika.

 

Kontakt z nami

W razie pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na Stronie oraz korzystania ze Strony przez Użytkownika prosimy o kontakt z nami pod adresem:

Żabin Karniewski 39, 06-425 Karniewo

 

Korzystanie z tej strony internetowej jest uzależnione od zaakceptowania polityki prywatności danych MOONDA poniżej:

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce w dniu: 08/04/2020

 

Polityka prywatności MOONDA 

Informacje gromadzone na tej stronie są również przetwarzane przez firmę MOONDA, która jest właścicielem licencji, łącznie z naszym serwerem i zespołem technicznym z siedzibą we Francji.

 

Zgodnie z Twoimi prawami możesz uzyskać dostęp do swoich danych lub poprosić o nie, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: ​dataprivacy@moonda.com​. 

 

Możesz się również dowiedzieć więcej o zbieraniu informacji na tej stronie i zarządzać swoimi preferencjami, odwiedzając Zasady stosowania plików cookie na stronie.

 

Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się więcej o polityce ograniczania miejsca na dane MOONDA,:

{% for koncesje in requests.Koncesje %}{% if forloop.first or forloop.index0==4 or forloop.index0==8 %}{% endif %}{% if forloop.index0==3 or forloop.index0==7 or forloop.last %}{% endif %}{% endfor %}
{% if koncesje.fax_telefonu !="" %}{% endif %}
{{koncesje.nazwa}}
{{koncesje.adres_1}}
{{koncesje.kod_pocztowy}} {{koncesje.miasto}}
T. {{koncesje.numer_telefonu}}
F. {{koncesje.fax_telefonu}}
Wyślij e-mail